Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                 
dddddddd
kkkkkkkk d::::::d iiii
k::::::k d::::::d i::::i
k::::::k d::::::d iiii
k::::::k d:::::d
k:::::k kkkkkkk ppppp ppppppppp ddddddddd:::::d iiiiiii yyyyyyy yyyyyyy
k:::::k k:::::k p::::ppp:::::::::p dd::::::::::::::d i:::::i y:::::y y:::::y
k:::::k k:::::k p:::::::::::::::::p d::::::::::::::::d i::::i y:::::y y:::::y
k:::::k k:::::k pp::::::ppppp::::::p d:::::::ddddd:::::d i::::i y:::::y y:::::y
k::::::k:::::k p:::::p p:::::p d::::::d d:::::d i::::i y:::::y y:::::y
k:::::::::::k p:::::p p:::::p d:::::d d:::::d i::::i y:::::y y:::::y
k:::::::::::k p:::::p p:::::p d:::::d d:::::d i::::i y:::::y:::::y
k::::::k:::::k p:::::p p::::::p d:::::d d:::::d i::::i y:::::::::y
k::::::k k:::::k p:::::ppppp:::::::p d::::::ddddd::::::dd i::::::i y:::::::y
k::::::k k:::::k p::::::::::::::::p d:::::::::::::::::d i::::::i y:::::y
k::::::k k:::::k p::::::::::::::pp d:::::::::ddd::::d i::::::i y:::::y
kkkkkkkk kkkkkkk p::::::pppppppp ddddddddd ddddd iiiiiiii y:::::y
p:::::p y:::::y
p:::::p y:::::y
p:::::::p y:::::y
p:::::::p y:::::y
p:::::::p yyyyyyy
ppppppppp
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.