Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                  

kkkkkkkk lllllll
k::::::k l:::::l
k::::::k l:::::l
k::::::k l:::::l
k:::::k kkkkkkk l::::l mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm rrrrr rrrrrrrrr
k:::::k k:::::k l::::l mm:::::::m m:::::::mm mm:::::::m m:::::::mm r::::rrr:::::::::r
k:::::k k:::::k l::::l m::::::::::mm::::::::::m m::::::::::mm::::::::::m r:::::::::::::::::r
k:::::k k:::::k l::::l m::::::::::::::::::::::m m::::::::::::::::::::::m rr::::::rrrrr::::::r
k::::::k:::::k l::::l m:::::mmm::::::mmm:::::m m:::::mmm::::::mmm:::::m r:::::r r:::::r
k:::::::::::k l::::l m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m r:::::r rrrrrrr
k:::::::::::k l::::l m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m r:::::r
k::::::k:::::k l::::l m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m r:::::r
k::::::k k:::::k l::::::l m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m r:::::r
k::::::k k:::::k l::::::l m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m r:::::r
k::::::k k:::::k l::::::l m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m m::::m r:::::r
kkkkkkkk kkkkkkk llllllll mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm rrrrrrr


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.