Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                         
dddddddd
d::::::d
d::::::d
d::::::d
d:::::d
yyyyyyy yyyyyyy ddddddddd:::::d yyyyyyy yyyyyyy ggggggggg ggggg uuuuuu uuuuuu
y:::::y y:::::y dd::::::::::::::d y:::::y y:::::y g:::::::::ggg::::g u::::u u::::u
y:::::y y:::::y d::::::::::::::::d y:::::y y:::::y g:::::::::::::::::g u::::u u::::u
y:::::y y:::::y d:::::::ddddd:::::d y:::::y y:::::y g::::::ggggg::::::gg u::::u u::::u
y:::::y y:::::y d::::::d d:::::d y:::::y y:::::y g:::::g g:::::g u::::u u::::u
y:::::y y:::::y d:::::d d:::::d y:::::y y:::::y g:::::g g:::::g u::::u u::::u
y:::::y:::::y d:::::d d:::::d y:::::y:::::y g:::::g g:::::g u::::u u::::u
y:::::::::y d:::::d d:::::d y:::::::::y g::::::g g:::::g u:::::uuuu:::::u
y:::::::y d::::::ddddd::::::dd y:::::::y g:::::::ggggg:::::g u:::::::::::::::uu
y:::::y d:::::::::::::::::d y:::::y g::::::::::::::::g u:::::::::::::::u
y:::::y d:::::::::ddd::::d y:::::y gg::::::::::::::g uu::::::::uu:::u
y:::::y ddddddddd ddddd y:::::y gggggggg::::::g uuuuuuuu uuuu
y:::::y y:::::y g:::::g
y:::::y y:::::y gggggg g:::::g
y:::::y y:::::y g:::::gg gg:::::g
y:::::y y:::::y g::::::ggg:::::::g
yyyyyyy yyyyyyy gg:::::::::::::g
ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.