Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                    

tttt jjjj kkkkkkkk
ttt:::t j::::j k::::::k
t:::::t jjjj k::::::k
t:::::t k::::::k
ttttttt:::::ttttttt jjjjjjj k:::::k kkkkkkk ppppp ppppppppp ppppp ppppppppp
t:::::::::::::::::t j:::::j k:::::k k:::::k p::::ppp:::::::::p p::::ppp:::::::::p
t:::::::::::::::::t j::::j k:::::k k:::::k p:::::::::::::::::p p:::::::::::::::::p
tttttt:::::::tttttt j::::j k:::::k k:::::k pp::::::ppppp::::::p pp::::::ppppp::::::p
t:::::t j::::j k::::::k:::::k p:::::p p:::::p p:::::p p:::::p
t:::::t j::::j k:::::::::::k p:::::p p:::::p p:::::p p:::::p
t:::::t j::::j k:::::::::::k p:::::p p:::::p p:::::p p:::::p
t:::::t tttttt j::::j k::::::k:::::k p:::::p p::::::p p:::::p p::::::p
t::::::tttt:::::t j::::j k::::::k k:::::k p:::::ppppp:::::::p p:::::ppppp:::::::p
tt::::::::::::::t j::::j k::::::k k:::::k p::::::::::::::::p p::::::::::::::::p
tt:::::::::::tt j::::j k::::::k k:::::k p::::::::::::::pp p::::::::::::::pp
ttttttttttt j::::j kkkkkkkk kkkkkkk p::::::pppppppp p::::::pppppppp
j::::j p:::::p p:::::p
jjjj j::::j p:::::p p:::::p
j::::jj j:::::j p:::::::p p:::::::p
j::::::jjj::::::j p:::::::p p:::::::p
jj::::::::::::j p:::::::p p:::::::p
jjj::::::jjj ppppppppp ppppppppp
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.