Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                        
dddddddd
d::::::d tttt
d::::::d ttt:::t
d::::::d t:::::t
d:::::d t:::::t
mmmmmmm mmmmmmm ppppp ppppppppp ddddddddd:::::d ttttttt:::::ttttttt xxxxxxx xxxxxxx
mm:::::::m m:::::::mm p::::ppp:::::::::p dd::::::::::::::d t:::::::::::::::::t x:::::x x:::::x
m::::::::::mm::::::::::m p:::::::::::::::::p d::::::::::::::::d t:::::::::::::::::t x:::::x x:::::x
m::::::::::::::::::::::m pp::::::ppppp::::::p d:::::::ddddd:::::d tttttt:::::::tttttt x:::::xx:::::x
m:::::mmm::::::mmm:::::m p:::::p p:::::p d::::::d d:::::d t:::::t x::::::::::x
m::::m m::::m m::::m p:::::p p:::::p d:::::d d:::::d t:::::t x::::::::x
m::::m m::::m m::::m p:::::p p:::::p d:::::d d:::::d t:::::t x::::::::x
m::::m m::::m m::::m p:::::p p::::::p d:::::d d:::::d t:::::t tttttt x::::::::::x
m::::m m::::m m::::m p:::::ppppp:::::::p d::::::ddddd::::::dd t::::::tttt:::::t x:::::xx:::::x
m::::m m::::m m::::m p::::::::::::::::p d:::::::::::::::::d tt::::::::::::::t x:::::x x:::::x
m::::m m::::m m::::m p::::::::::::::pp d:::::::::ddd::::d tt:::::::::::tt x:::::x x:::::x
mmmmmm mmmmmm mmmmmm p::::::pppppppp ddddddddd ddddd ttttttttttt xxxxxxx xxxxxxx
p:::::p
p:::::p
p:::::::p
p:::::::p
p:::::::p
ppppppppp
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.