Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                    

tttt jjjj
ttt:::t j::::j
t:::::t jjjj
t:::::t
eeeeeeeeeeee ttttttt:::::ttttttt jjjjjjj uuuuuu uuuuuu eeeeeeeeeeee
ee::::::::::::ee t:::::::::::::::::t j:::::j u::::u u::::u ee::::::::::::ee
e::::::eeeee:::::ee t:::::::::::::::::t j::::j u::::u u::::u e::::::eeeee:::::ee
e::::::e e:::::e tttttt:::::::tttttt j::::j u::::u u::::u e::::::e e:::::e
e:::::::eeeee::::::e t:::::t j::::j u::::u u::::u e:::::::eeeee::::::e
e:::::::::::::::::e t:::::t j::::j u::::u u::::u e:::::::::::::::::e
e::::::eeeeeeeeeee t:::::t j::::j u::::u u::::u e::::::eeeeeeeeeee
e:::::::e t:::::t tttttt j::::j u:::::uuuu:::::u e:::::::e
e::::::::e t::::::tttt:::::t j::::j u:::::::::::::::uu e::::::::e
e::::::::eeeeeeee tt::::::::::::::t j::::j u:::::::::::::::u e::::::::eeeeeeee
ee:::::::::::::e tt:::::::::::tt j::::j uu::::::::uu:::u ee:::::::::::::e
eeeeeeeeeeeeee ttttttttttt j::::j uuuuuuuu uuuu eeeeeeeeeeeeee
j::::j
jjjj j::::j
j::::jj j:::::j
j::::::jjj::::::j
jj::::::::::::j
jjj::::::jjj
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.