Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                         

kkkkkkkk ffffffffffffffff kkkkkkkk
k::::::k f::::::::::::::::f k::::::k
k::::::k f::::::::::::::::::f k::::::k
k::::::k f::::::fffffff:::::f k::::::k
vvvvvvv vvvvvvv mmmmmmm mmmmmmm k:::::k kkkkkkk f:::::f ffffff k:::::k kkkkkkk
v:::::v v:::::v mm:::::::m m:::::::mm k:::::k k:::::k f:::::f k:::::k k:::::k
v:::::v v:::::v m::::::::::mm::::::::::m k:::::k k:::::k f:::::::ffffff k:::::k k:::::k
v:::::v v:::::v m::::::::::::::::::::::m k:::::k k:::::k f::::::::::::f k:::::k k:::::k
v:::::v v:::::v m:::::mmm::::::mmm:::::m k::::::k:::::k f::::::::::::f k::::::k:::::k
v:::::v v:::::v m::::m m::::m m::::m k:::::::::::k f:::::::ffffff k:::::::::::k
v:::::v:::::v m::::m m::::m m::::m k:::::::::::k f:::::f k:::::::::::k
v:::::::::v m::::m m::::m m::::m k::::::k:::::k f:::::f k::::::k:::::k
v:::::::v m::::m m::::m m::::m k::::::k k:::::k f:::::::f k::::::k k:::::k
v:::::v m::::m m::::m m::::m k::::::k k:::::k f:::::::f k::::::k k:::::k
v:::v m::::m m::::m m::::m k::::::k k:::::k f:::::::f k::::::k k:::::k
vvv mmmmmm mmmmmm mmmmmm kkkkkkkk kkkkkkk fffffffff kkkkkkkk kkkkkkk


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.