Rezygnacja z Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                      
bbbbbbbb
b::::::b tttt
b::::::b ttt:::t
b::::::b t:::::t
b:::::b t:::::t
ppppp ppppppppp qqqqqqqqq qqqqq b:::::bbbbbbbbb ttttttt:::::ttttttt ggggggggg ggggg
p::::ppp:::::::::p q:::::::::qqq::::q b::::::::::::::bb t:::::::::::::::::t g:::::::::ggg::::g
p:::::::::::::::::p q:::::::::::::::::q b::::::::::::::::b t:::::::::::::::::t g:::::::::::::::::g
pp::::::ppppp::::::p q::::::qqqqq::::::qq b:::::bbbbb:::::::b tttttt:::::::tttttt g::::::ggggg::::::gg
p:::::p p:::::p q:::::q q:::::q b:::::b b::::::b t:::::t g:::::g g:::::g
p:::::p p:::::p q:::::q q:::::q b:::::b b:::::b t:::::t g:::::g g:::::g
p:::::p p:::::p q:::::q q:::::q b:::::b b:::::b t:::::t g:::::g g:::::g
p:::::p p::::::p q::::::q q:::::q b:::::b b:::::b t:::::t tttttt g::::::g g:::::g
p:::::ppppp:::::::p q:::::::qqqqq:::::q b:::::bbbbbb::::::b t::::::tttt:::::t g:::::::ggggg:::::g
p::::::::::::::::p q::::::::::::::::q b::::::::::::::::b tt::::::::::::::t g::::::::::::::::g
p::::::::::::::pp qq::::::::::::::q b:::::::::::::::b tt:::::::::::tt gg::::::::::::::g
p::::::pppppppp qqqqqqqq::::::q bbbbbbbbbbbbbbbb ttttttttttt gggggggg::::::g
p:::::p q:::::q g:::::g
p:::::p q:::::q gggggg g:::::g
p:::::::p q:::::::q g:::::gg gg:::::g
p:::::::p q:::::::q g::::::ggg:::::::g
p:::::::p q:::::::q gg:::::::::::::g
ppppppppp qqqqqqqqq ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.