Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                     
dddddddd
d::::::d ffffffffffffffff
d::::::d f::::::::::::::::f
d::::::d f::::::::::::::::::f
d:::::d f::::::fffffff:::::f
ddddddddd:::::d ppppp ppppppppp xxxxxxx xxxxxxx f:::::f ffffff eeeeeeeeeeee
dd::::::::::::::d p::::ppp:::::::::p x:::::x x:::::x f:::::f ee::::::::::::ee
d::::::::::::::::d p:::::::::::::::::p x:::::x x:::::x f:::::::ffffff e::::::eeeee:::::ee
d:::::::ddddd:::::d pp::::::ppppp::::::p x:::::xx:::::x f::::::::::::f e::::::e e:::::e
d::::::d d:::::d p:::::p p:::::p x::::::::::x f::::::::::::f e:::::::eeeee::::::e
d:::::d d:::::d p:::::p p:::::p x::::::::x f:::::::ffffff e:::::::::::::::::e
d:::::d d:::::d p:::::p p:::::p x::::::::x f:::::f e::::::eeeeeeeeeee
d:::::d d:::::d p:::::p p::::::p x::::::::::x f:::::f e:::::::e
d::::::ddddd::::::dd p:::::ppppp:::::::p x:::::xx:::::x f:::::::f e::::::::e
d:::::::::::::::::d p::::::::::::::::p x:::::x x:::::x f:::::::f e::::::::eeeeeeee
d:::::::::ddd::::d p::::::::::::::pp x:::::x x:::::x f:::::::f ee:::::::::::::e
ddddddddd ddddd p::::::pppppppp xxxxxxx xxxxxxx fffffffff eeeeeeeeeeeeee
p:::::p
p:::::p
p:::::::p
p:::::::p
p:::::::p
ppppppppp
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.