Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                              
dddddddd
hhhhhhh d::::::d
h:::::h d::::::d
h:::::h d::::::d
h:::::h d:::::d
h::::h hhhhh wwwwwww wwwww wwwwwww rrrrr rrrrrrrrr ddddddddd:::::d aaaaaaaaaaaaa
h::::hh:::::hhh w:::::w w:::::w w:::::w r::::rrr:::::::::r dd::::::::::::::d a::::::::::::a
h::::::::::::::hh w:::::w w:::::::w w:::::w r:::::::::::::::::r d::::::::::::::::d aaaaaaaaa:::::a
h:::::::hhh::::::h w:::::w w:::::::::w w:::::w rr::::::rrrrr::::::r d:::::::ddddd:::::d a::::a
h::::::h h::::::h w:::::w w:::::w:::::w w:::::w r:::::r r:::::r d::::::d d:::::d aaaaaaa:::::a
h:::::h h:::::h w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w r:::::r rrrrrrr d:::::d d:::::d aa::::::::::::a
h:::::h h:::::h w:::::w:::::w w:::::w:::::w r:::::r d:::::d d:::::d a::::aaaa::::::a
h:::::h h:::::h w:::::::::w w:::::::::w r:::::r d:::::d d:::::d a::::a a:::::a
h:::::h h:::::h w:::::::w w:::::::w r:::::r d::::::ddddd::::::dd a::::a a:::::a
h:::::h h:::::h w:::::w w:::::w r:::::r d:::::::::::::::::d a:::::aaaa::::::a
h:::::h h:::::h w:::w w:::w r:::::r d:::::::::ddd::::d a::::::::::aa:::a
hhhhhhh hhhhhhh www www rrrrrrr ddddddddd ddddd aaaaaaaaaa aaaa


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.