Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                       

tttt kkkkkkkk tttt
ttt:::t k::::::k ttt:::t
t:::::t k::::::k t:::::t
t:::::t k::::::k t:::::t
ttttttt:::::ttttttt ppppp ppppppppp k:::::k kkkkkkk eeeeeeeeeeee ttttttt:::::ttttttt
t:::::::::::::::::t p::::ppp:::::::::p k:::::k k:::::k ee::::::::::::ee t:::::::::::::::::t
t:::::::::::::::::t p:::::::::::::::::p k:::::k k:::::k e::::::eeeee:::::ee t:::::::::::::::::t
tttttt:::::::tttttt pp::::::ppppp::::::p k:::::k k:::::k e::::::e e:::::e tttttt:::::::tttttt
t:::::t p:::::p p:::::p k::::::k:::::k e:::::::eeeee::::::e t:::::t
t:::::t p:::::p p:::::p k:::::::::::k e:::::::::::::::::e t:::::t
t:::::t p:::::p p:::::p k:::::::::::k e::::::eeeeeeeeeee t:::::t
t:::::t tttttt p:::::p p::::::p k::::::k:::::k e:::::::e t:::::t tttttt
t::::::tttt:::::t p:::::ppppp:::::::p k::::::k k:::::k e::::::::e t::::::tttt:::::t
tt::::::::::::::t p::::::::::::::::p k::::::k k:::::k e::::::::eeeeeeee tt::::::::::::::t
tt:::::::::::tt p::::::::::::::pp k::::::k k:::::k ee:::::::::::::e tt:::::::::::tt
ttttttttttt p::::::pppppppp kkkkkkkk kkkkkkk eeeeeeeeeeeeee ttttttttttt
p:::::p
p:::::p
p:::::::p
p:::::::p
p:::::::p
ppppppppp
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.