Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                    
bbbbbbbb bbbbbbbb
b::::::b b::::::b
b::::::b b::::::b
b::::::b b::::::b
b:::::b b:::::b
qqqqqqqqq qqqqq rrrrr rrrrrrrrr b:::::bbbbbbbbb b:::::bbbbbbbbb uuuuuu uuuuuu
q:::::::::qqq::::q r::::rrr:::::::::r b::::::::::::::bb b::::::::::::::bb u::::u u::::u
q:::::::::::::::::q r:::::::::::::::::r b::::::::::::::::b b::::::::::::::::b u::::u u::::u
q::::::qqqqq::::::qq rr::::::rrrrr::::::r b:::::bbbbb:::::::b b:::::bbbbb:::::::b u::::u u::::u
q:::::q q:::::q r:::::r r:::::r b:::::b b::::::b b:::::b b::::::b u::::u u::::u
q:::::q q:::::q r:::::r rrrrrrr b:::::b b:::::b b:::::b b:::::b u::::u u::::u
q:::::q q:::::q r:::::r b:::::b b:::::b b:::::b b:::::b u::::u u::::u
q::::::q q:::::q r:::::r b:::::b b:::::b b:::::b b:::::b u:::::uuuu:::::u
q:::::::qqqqq:::::q r:::::r b:::::bbbbbb::::::b b:::::bbbbbb::::::b u:::::::::::::::uu
q::::::::::::::::q r:::::r b::::::::::::::::b b::::::::::::::::b u:::::::::::::::u
qq::::::::::::::q r:::::r b:::::::::::::::b b:::::::::::::::b uu::::::::uu:::u
qqqqqqqq::::::q rrrrrrr bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb uuuuuuuu uuuu
q:::::q
q:::::q
q:::::::q
q:::::::q
q:::::::q
qqqqqqqqq
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.