Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                 
dddddddd
kkkkkkkk d::::::d
k::::::k d::::::d
k::::::k d::::::d
k::::::k d:::::d
k:::::k kkkkkkk uuuuuu uuuuuu ddddddddd:::::d uuuuuu uuuuuu nnnn nnnnnnnn
k:::::k k:::::k u::::u u::::u dd::::::::::::::d u::::u u::::u n:::nn::::::::nn
k:::::k k:::::k u::::u u::::u d::::::::::::::::d u::::u u::::u n::::::::::::::nn
k:::::k k:::::k u::::u u::::u d:::::::ddddd:::::d u::::u u::::u nn:::::::::::::::n
k::::::k:::::k u::::u u::::u d::::::d d:::::d u::::u u::::u n:::::nnnn:::::n
k:::::::::::k u::::u u::::u d:::::d d:::::d u::::u u::::u n::::n n::::n
k:::::::::::k u::::u u::::u d:::::d d:::::d u::::u u::::u n::::n n::::n
k::::::k:::::k u:::::uuuu:::::u d:::::d d:::::d u:::::uuuu:::::u n::::n n::::n
k::::::k k:::::k u:::::::::::::::uu d::::::ddddd::::::dd u:::::::::::::::uu n::::n n::::n
k::::::k k:::::k u:::::::::::::::u d:::::::::::::::::d u:::::::::::::::u n::::n n::::n
k::::::k k:::::k uu::::::::uu:::u d:::::::::ddd::::d uu::::::::uu:::u n::::n n::::n
kkkkkkkk kkkkkkk uuuuuuuu uuuu ddddddddd ddddd uuuuuuuu uuuu nnnnnn nnnnnn


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.