Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                

jjjj kkkkkkkk
j::::j k::::::k
jjjj k::::::k
k::::::k
nnnn nnnnnnnn jjjjjjj k:::::k kkkkkkk aaaaaaaaaaaaa nnnn nnnnnnnn
n:::nn::::::::nn j:::::j k:::::k k:::::k a::::::::::::a n:::nn::::::::nn
n::::::::::::::nn j::::j k:::::k k:::::k aaaaaaaaa:::::a n::::::::::::::nn
nn:::::::::::::::n j::::j k:::::k k:::::k a::::a nn:::::::::::::::n
n:::::nnnn:::::n j::::j k::::::k:::::k aaaaaaa:::::a n:::::nnnn:::::n
n::::n n::::n j::::j k:::::::::::k aa::::::::::::a n::::n n::::n
n::::n n::::n j::::j k:::::::::::k a::::aaaa::::::a n::::n n::::n
n::::n n::::n j::::j k::::::k:::::k a::::a a:::::a n::::n n::::n
n::::n n::::n j::::j k::::::k k:::::k a::::a a:::::a n::::n n::::n
n::::n n::::n j::::j k::::::k k:::::k a:::::aaaa::::::a n::::n n::::n
n::::n n::::n j::::j k::::::k k:::::k a::::::::::aa:::a n::::n n::::n
nnnnnn nnnnnn j::::j kkkkkkkk kkkkkkk aaaaaaaaaa aaaa nnnnnn nnnnnn
j::::j
jjjj j::::j
j::::jj j:::::j
j::::::jjj::::::j
jj::::::::::::j
jjj::::::jjj
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.