Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                   
dddddddd
hhhhhhh d::::::d
h:::::h d::::::d
h:::::h d::::::d
h:::::h d:::::d
ssssssssss h::::h hhhhh ddddddddd:::::d cccccccccccccccc qqqqqqqqq qqqqq
ss::::::::::s h::::hh:::::hhh dd::::::::::::::d cc:::::::::::::::c q:::::::::qqq::::q
ss:::::::::::::s h::::::::::::::hh d::::::::::::::::d c:::::::::::::::::c q:::::::::::::::::q
s::::::ssss:::::s h:::::::hhh::::::h d:::::::ddddd:::::d c:::::::cccccc:::::c q::::::qqqqq::::::qq
s:::::s ssssss h::::::h h::::::h d::::::d d:::::d c::::::c ccccccc q:::::q q:::::q
s::::::s h:::::h h:::::h d:::::d d:::::d c:::::c q:::::q q:::::q
s::::::s h:::::h h:::::h d:::::d d:::::d c:::::c q:::::q q:::::q
ssssss s:::::s h:::::h h:::::h d:::::d d:::::d c::::::c ccccccc q::::::q q:::::q
s:::::ssss::::::s h:::::h h:::::h d::::::ddddd::::::dd c:::::::cccccc:::::c q:::::::qqqqq:::::q
s::::::::::::::s h:::::h h:::::h d:::::::::::::::::d c:::::::::::::::::c q::::::::::::::::q
s:::::::::::ss h:::::h h:::::h d:::::::::ddd::::d cc:::::::::::::::c qq::::::::::::::q
sssssssssss hhhhhhh hhhhhhh ddddddddd ddddd cccccccccccccccc qqqqqqqq::::::q
q:::::q
q:::::q
q:::::::q
q:::::::q
q:::::::q
qqqqqqqqq
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.