Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzach:
  • rezerwacji wizyt,
  • kontaktowym,
  • zapisania się na Biuletyn Zdrowia

jest Biochemia Zdrowia Krzysztof Michalak, ul. Zbąszyńska 32/3, 60-359 Poznań

Można skontaktować się z Administratorem listownie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: admin[MAŁPA]drmichalak.pl

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • rezerwowania wizyt, ich anulowania, bądź zmiany terminu
  • wysyłania ankiet i zapytań związanych z procesem leczenia
  • kontaktu z Biochemia Zdrowia Krzysztof Michalak
  • wysyłania bezpłatnego Biuletynu Zdrowia w formie maili
 2. Przechowywanie danych osobowych związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej nie podlega prawu do usunięcia danych, co regulują osobne przepisy regulujące prowadzenie dokumentacji medycznej.
 3. W przypadku osób będących subskrybentami Biuletynu Zdrowia przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo wydawany jest Biuletyn Zdrowia. W każdym mailu dołączany jest link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Biuletynu.
 4. W przypadku wysyłania wysyłania informacji marketingowych związanych z działalnością Biochemia Zdrowia Krzysztof Michalak przechowujemy dane tak długo, jak długo prowadzona będzie ww. działalność, w każdym mailu dołączony jest link umożliwiający rezygnację z otrzymywania takich informacji.
 5. W przypadku wysyłania ankiet związanych z nadzorem procesu terapeutycznego w każdym mailu wysyłany jest link umożliwiający rezygnację z otrzymywania ankiet. Rezygnacja taka nie ma wpływu na pozostałe aspekty diagnostyki i terapii prowadzone w miejscu prowadzenia działalności.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (nie dot. dokumentacji medycznej).
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach  
  • kontaktowych, rezerwacji wizyt i wysyłania ankiet dotyczących wstepnego wywiadu i zbierania infromacji o efektach leczenia: poprzez strony drmichalak.pl oraz holostrefa.com = holostrefa.pl,
  • zapisania się na bezpłatny Biuletyn Zdrowia: www.biuletyn-zdrowia.pl