Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                      

jjjj
j::::j
jjjj

qqqqqqqqq qqqqq jjjjjjj vvvvvvv vvvvvvv qqqqqqqqq qqqqq ppppp ppppppppp
q:::::::::qqq::::q j:::::j v:::::v v:::::v q:::::::::qqq::::q p::::ppp:::::::::p
q:::::::::::::::::q j::::j v:::::v v:::::v q:::::::::::::::::q p:::::::::::::::::p
q::::::qqqqq::::::qq j::::j v:::::v v:::::v q::::::qqqqq::::::qq pp::::::ppppp::::::p
q:::::q q:::::q j::::j v:::::v v:::::v q:::::q q:::::q p:::::p p:::::p
q:::::q q:::::q j::::j v:::::v v:::::v q:::::q q:::::q p:::::p p:::::p
q:::::q q:::::q j::::j v:::::v:::::v q:::::q q:::::q p:::::p p:::::p
q::::::q q:::::q j::::j v:::::::::v q::::::q q:::::q p:::::p p::::::p
q:::::::qqqqq:::::q j::::j v:::::::v q:::::::qqqqq:::::q p:::::ppppp:::::::p
q::::::::::::::::q j::::j v:::::v q::::::::::::::::q p::::::::::::::::p
qq::::::::::::::q j::::j v:::v qq::::::::::::::q p::::::::::::::pp
qqqqqqqq::::::q j::::j vvv qqqqqqqq::::::q p::::::pppppppp
q:::::q j::::j q:::::q p:::::p
q:::::q jjjj j::::j q:::::q p:::::p
q:::::::q j::::jj j:::::j q:::::::q p:::::::p
q:::::::q j::::::jjj::::::j q:::::::q p:::::::p
q:::::::q jj::::::::::::j q:::::::q p:::::::p
qqqqqqqqq jjj::::::jjj qqqqqqqqq ppppppppp
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.