Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                           

iiii
i::::i
iiii

iiiiiii ggggggggg ggggg cccccccccccccccc wwwwwww wwwww wwwwwww mmmmmmm mmmmmmm
i:::::i g:::::::::ggg::::g cc:::::::::::::::c w:::::w w:::::w w:::::w mm:::::::m m:::::::mm
i::::i g:::::::::::::::::g c:::::::::::::::::c w:::::w w:::::::w w:::::w m::::::::::mm::::::::::m
i::::i g::::::ggggg::::::gg c:::::::cccccc:::::c w:::::w w:::::::::w w:::::w m::::::::::::::::::::::m
i::::i g:::::g g:::::g c::::::c ccccccc w:::::w w:::::w:::::w w:::::w m:::::mmm::::::mmm:::::m
i::::i g:::::g g:::::g c:::::c w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w m::::m m::::m m::::m
i::::i g:::::g g:::::g c:::::c w:::::w:::::w w:::::w:::::w m::::m m::::m m::::m
i::::i g::::::g g:::::g c::::::c ccccccc w:::::::::w w:::::::::w m::::m m::::m m::::m
i::::::i g:::::::ggggg:::::g c:::::::cccccc:::::c w:::::::w w:::::::w m::::m m::::m m::::m
i::::::i g::::::::::::::::g c:::::::::::::::::c w:::::w w:::::w m::::m m::::m m::::m
i::::::i gg::::::::::::::g cc:::::::::::::::c w:::w w:::w m::::m m::::m m::::m
iiiiiiii gggggggg::::::g cccccccccccccccc www www mmmmmm mmmmmm mmmmmm
g:::::g
gggggg g:::::g
g:::::gg gg:::::g
g::::::ggg:::::::g
gg:::::::::::::g
ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.