Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                               
bbbbbbbb
b::::::b jjjj jjjj
b::::::b j::::j j::::j
b::::::b jjjj jjjj
b:::::b
vvvvvvv vvvvvvv wwwwwww wwwww wwwwwww b:::::bbbbbbbbb jjjjjjj jjjjjjj
v:::::v v:::::v w:::::w w:::::w w:::::w b::::::::::::::bb j:::::j j:::::j
v:::::v v:::::v w:::::w w:::::::w w:::::w b::::::::::::::::b j::::j j::::j
v:::::v v:::::v w:::::w w:::::::::w w:::::w b:::::bbbbb:::::::b j::::j j::::j
v:::::v v:::::v w:::::w w:::::w:::::w w:::::w b:::::b b::::::b j::::j j::::j
v:::::v v:::::v w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w b:::::b b:::::b j::::j j::::j
v:::::v:::::v w:::::w:::::w w:::::w:::::w b:::::b b:::::b j::::j j::::j
v:::::::::v w:::::::::w w:::::::::w b:::::b b:::::b j::::j j::::j
v:::::::v w:::::::w w:::::::w b:::::bbbbbb::::::b j::::j j::::j
v:::::v w:::::w w:::::w b::::::::::::::::b j::::j j::::j
v:::v w:::w w:::w b:::::::::::::::b j::::j j::::j
vvv www www bbbbbbbbbbbbbbbb j::::j j::::j
j::::j j::::j
jjjj j::::j jjjj j::::j
j::::jj j:::::j j::::jj j:::::j
j::::::jjj::::::j j::::::jjj::::::j
jj::::::::::::j jj::::::::::::j
jjj::::::jjj jjj::::::jjj
jjjjjj jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.