Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                        

jjjj
j::::j
jjjj

vvvvvvv vvvvvvv xxxxxxx xxxxxxx jjjjjjj ggggggggg ggggg vvvvvvv vvvvvvv
v:::::v v:::::v x:::::x x:::::x j:::::j g:::::::::ggg::::g v:::::v v:::::v
v:::::v v:::::v x:::::x x:::::x j::::j g:::::::::::::::::g v:::::v v:::::v
v:::::v v:::::v x:::::xx:::::x j::::j g::::::ggggg::::::gg v:::::v v:::::v
v:::::v v:::::v x::::::::::x j::::j g:::::g g:::::g v:::::v v:::::v
v:::::v v:::::v x::::::::x j::::j g:::::g g:::::g v:::::v v:::::v
v:::::v:::::v x::::::::x j::::j g:::::g g:::::g v:::::v:::::v
v:::::::::v x::::::::::x j::::j g::::::g g:::::g v:::::::::v
v:::::::v x:::::xx:::::x j::::j g:::::::ggggg:::::g v:::::::v
v:::::v x:::::x x:::::x j::::j g::::::::::::::::g v:::::v
v:::v x:::::x x:::::x j::::j gg::::::::::::::g v:::v
vvv xxxxxxx xxxxxxx j::::j gggggggg::::::g vvv
j::::j g:::::g
jjjj j::::j gggggg g:::::g
j::::jj j:::::j g:::::gg gg:::::g
j::::::jjj::::::j g::::::ggg:::::::g
jj::::::::::::j gg:::::::::::::g
jjj::::::jjj ggg::::::ggg
jjjjjj gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.