Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                  

tttt
ttt:::t
t:::::t
t:::::t
ttttttt:::::ttttttt ssssssssss qqqqqqqqq qqqqq ssssssssss ssssssssss
t:::::::::::::::::t ss::::::::::s q:::::::::qqq::::q ss::::::::::s ss::::::::::s
t:::::::::::::::::t ss:::::::::::::s q:::::::::::::::::q ss:::::::::::::s ss:::::::::::::s
tttttt:::::::tttttt s::::::ssss:::::s q::::::qqqqq::::::qq s::::::ssss:::::s s::::::ssss:::::s
t:::::t s:::::s ssssss q:::::q q:::::q s:::::s ssssss s:::::s ssssss
t:::::t s::::::s q:::::q q:::::q s::::::s s::::::s
t:::::t s::::::s q:::::q q:::::q s::::::s s::::::s
t:::::t tttttt ssssss s:::::s q::::::q q:::::q ssssss s:::::s ssssss s:::::s
t::::::tttt:::::t s:::::ssss::::::s q:::::::qqqqq:::::q s:::::ssss::::::s s:::::ssss::::::s
tt::::::::::::::t s::::::::::::::s q::::::::::::::::q s::::::::::::::s s::::::::::::::s
tt:::::::::::tt s:::::::::::ss qq::::::::::::::q s:::::::::::ss s:::::::::::ss
ttttttttttt sssssssssss qqqqqqqq::::::q sssssssssss sssssssssss
q:::::q
q:::::q
q:::::::q
q:::::::q
q:::::::q
qqqqqqqqq
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.