Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                     
dddddddd
d::::::d hhhhhhh
d::::::d h:::::h
d::::::d h:::::h
d:::::d h:::::h
eeeeeeeeeeee ddddddddd:::::d h::::h hhhhh qqqqqqqqq qqqqq rrrrr rrrrrrrrr
ee::::::::::::ee dd::::::::::::::d h::::hh:::::hhh q:::::::::qqq::::q r::::rrr:::::::::r
e::::::eeeee:::::ee d::::::::::::::::d h::::::::::::::hh q:::::::::::::::::q r:::::::::::::::::r
e::::::e e:::::e d:::::::ddddd:::::d h:::::::hhh::::::h q::::::qqqqq::::::qq rr::::::rrrrr::::::r
e:::::::eeeee::::::e d::::::d d:::::d h::::::h h::::::h q:::::q q:::::q r:::::r r:::::r
e:::::::::::::::::e d:::::d d:::::d h:::::h h:::::h q:::::q q:::::q r:::::r rrrrrrr
e::::::eeeeeeeeeee d:::::d d:::::d h:::::h h:::::h q:::::q q:::::q r:::::r
e:::::::e d:::::d d:::::d h:::::h h:::::h q::::::q q:::::q r:::::r
e::::::::e d::::::ddddd::::::dd h:::::h h:::::h q:::::::qqqqq:::::q r:::::r
e::::::::eeeeeeee d:::::::::::::::::d h:::::h h:::::h q::::::::::::::::q r:::::r
ee:::::::::::::e d:::::::::ddd::::d h:::::h h:::::h qq::::::::::::::q r:::::r
eeeeeeeeeeeeee ddddddddd ddddd hhhhhhh hhhhhhh qqqqqqqq::::::q rrrrrrr
q:::::q
q:::::q
q:::::::q
q:::::::q
q:::::::q
qqqqqqqqq
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.