Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                                    

iiii ffffffffffffffff
i::::i f::::::::::::::::f
iiii f::::::::::::::::::f
f::::::fffffff:::::f
wwwwwww wwwww wwwwwww iiiiiii eeeeeeeeeeee f:::::f ffffff wwwwwww wwwww wwwwwww
w:::::w w:::::w w:::::w i:::::i ee::::::::::::ee f:::::f w:::::w w:::::w w:::::w
w:::::w w:::::::w w:::::w i::::i e::::::eeeee:::::ee f:::::::ffffff w:::::w w:::::::w w:::::w
w:::::w w:::::::::w w:::::w i::::i e::::::e e:::::e f::::::::::::f w:::::w w:::::::::w w:::::w
w:::::w w:::::w:::::w w:::::w i::::i e:::::::eeeee::::::e f::::::::::::f w:::::w w:::::w:::::w w:::::w
w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w i::::i e:::::::::::::::::e f:::::::ffffff w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w
w:::::w:::::w w:::::w:::::w i::::i e::::::eeeeeeeeeee f:::::f w:::::w:::::w w:::::w:::::w
w:::::::::w w:::::::::w i::::i e:::::::e f:::::f w:::::::::w w:::::::::w
w:::::::w w:::::::w i::::::i e::::::::e f:::::::f w:::::::w w:::::::w
w:::::w w:::::w i::::::i e::::::::eeeeeeee f:::::::f w:::::w w:::::w
w:::w w:::w i::::::i ee:::::::::::::e f:::::::f w:::w w:::w
www www iiiiiiii eeeeeeeeeeeeee fffffffff www www


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.