Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                   

kkkkkkkk
k::::::k
k::::::k
k::::::k
aaaaaaaaaaaaa eeeeeeeeeeee k:::::k kkkkkkk xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
a::::::::::::a ee::::::::::::ee k:::::k k:::::k x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x
aaaaaaaaa:::::a e::::::eeeee:::::ee k:::::k k:::::k x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x
a::::a e::::::e e:::::e k:::::k k:::::k x:::::xx:::::x x:::::xx:::::x
aaaaaaa:::::a e:::::::eeeee::::::e k::::::k:::::k x::::::::::x x::::::::::x
aa::::::::::::a e:::::::::::::::::e k:::::::::::k x::::::::x x::::::::x
a::::aaaa::::::a e::::::eeeeeeeeeee k:::::::::::k x::::::::x x::::::::x
a::::a a:::::a e:::::::e k::::::k:::::k x::::::::::x x::::::::::x
a::::a a:::::a e::::::::e k::::::k k:::::k x:::::xx:::::x x:::::xx:::::x
a:::::aaaa::::::a e::::::::eeeeeeee k::::::k k:::::k x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x
a::::::::::aa:::a ee:::::::::::::e k::::::k k:::::k x:::::x x:::::x x:::::x x:::::x
aaaaaaaaaa aaaa eeeeeeeeeeeeee kkkkkkkk kkkkkkk xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.