Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                      

ggggggggg ggggg nnnn nnnnnnnn mmmmmmm mmmmmmm ppppp ppppppppp xxxxxxx xxxxxxx
g:::::::::ggg::::g n:::nn::::::::nn mm:::::::m m:::::::mm p::::ppp:::::::::p x:::::x x:::::x
g:::::::::::::::::g n::::::::::::::nn m::::::::::mm::::::::::m p:::::::::::::::::p x:::::x x:::::x
g::::::ggggg::::::gg nn:::::::::::::::n m::::::::::::::::::::::m pp::::::ppppp::::::p x:::::xx:::::x
g:::::g g:::::g n:::::nnnn:::::n m:::::mmm::::::mmm:::::m p:::::p p:::::p x::::::::::x
g:::::g g:::::g n::::n n::::n m::::m m::::m m::::m p:::::p p:::::p x::::::::x
g:::::g g:::::g n::::n n::::n m::::m m::::m m::::m p:::::p p:::::p x::::::::x
g::::::g g:::::g n::::n n::::n m::::m m::::m m::::m p:::::p p::::::p x::::::::::x
g:::::::ggggg:::::g n::::n n::::n m::::m m::::m m::::m p:::::ppppp:::::::p x:::::xx:::::x
g::::::::::::::::g n::::n n::::n m::::m m::::m m::::m p::::::::::::::::p x:::::x x:::::x
gg::::::::::::::g n::::n n::::n m::::m m::::m m::::m p::::::::::::::pp x:::::x x:::::x
gggggggg::::::g nnnnnn nnnnnn mmmmmm mmmmmm mmmmmm p::::::pppppppp xxxxxxx xxxxxxx
g:::::g p:::::p
gggggg g:::::g p:::::p
g:::::gg gg:::::g p:::::::p
g::::::ggg:::::::g p:::::::p
gg:::::::::::::g p:::::::p
ggg::::::ggg ppppppppp
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.