Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                  
dddddddd
d::::::d
d::::::d
d::::::d
d:::::d
ssssssssss ddddddddd:::::d ppppp ppppppppp ggggggggg ggggg aaaaaaaaaaaaa
ss::::::::::s dd::::::::::::::d p::::ppp:::::::::p g:::::::::ggg::::g a::::::::::::a
ss:::::::::::::s d::::::::::::::::d p:::::::::::::::::p g:::::::::::::::::g aaaaaaaaa:::::a
s::::::ssss:::::s d:::::::ddddd:::::d pp::::::ppppp::::::p g::::::ggggg::::::gg a::::a
s:::::s ssssss d::::::d d:::::d p:::::p p:::::p g:::::g g:::::g aaaaaaa:::::a
s::::::s d:::::d d:::::d p:::::p p:::::p g:::::g g:::::g aa::::::::::::a
s::::::s d:::::d d:::::d p:::::p p:::::p g:::::g g:::::g a::::aaaa::::::a
ssssss s:::::s d:::::d d:::::d p:::::p p::::::p g::::::g g:::::g a::::a a:::::a
s:::::ssss::::::s d::::::ddddd::::::dd p:::::ppppp:::::::p g:::::::ggggg:::::g a::::a a:::::a
s::::::::::::::s d:::::::::::::::::d p::::::::::::::::p g::::::::::::::::g a:::::aaaa::::::a
s:::::::::::ss d:::::::::ddd::::d p::::::::::::::pp gg::::::::::::::g a::::::::::aa:::a
sssssssssss ddddddddd ddddd p::::::pppppppp gggggggg::::::g aaaaaaaaaa aaaa
p:::::p g:::::g
p:::::p gggggg g:::::g
p:::::::p g:::::gg gg:::::g
p:::::::p g::::::ggg:::::::g
p:::::::p gg:::::::::::::g
ppppppppp ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.