Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                                       

jjjj
j::::j
jjjj

zzzzzzzzzzzzzzzzz jjjjjjj wwwwwww wwwww wwwwwww qqqqqqqqq qqqqq wwwwwww wwwww wwwwwww
z:::::::::::::::z j:::::j w:::::w w:::::w w:::::w q:::::::::qqq::::q w:::::w w:::::w w:::::w
z::::::::::::::z j::::j w:::::w w:::::::w w:::::w q:::::::::::::::::q w:::::w w:::::::w w:::::w
zzzzzzzz::::::z j::::j w:::::w w:::::::::w w:::::w q::::::qqqqq::::::qq w:::::w w:::::::::w w:::::w
z::::::z j::::j w:::::w w:::::w:::::w w:::::w q:::::q q:::::q w:::::w w:::::w:::::w w:::::w
z::::::z j::::j w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w q:::::q q:::::q w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w
z::::::z j::::j w:::::w:::::w w:::::w:::::w q:::::q q:::::q w:::::w:::::w w:::::w:::::w
z::::::z j::::j w:::::::::w w:::::::::w q::::::q q:::::q w:::::::::w w:::::::::w
z::::::zzzzzzzz j::::j w:::::::w w:::::::w q:::::::qqqqq:::::q w:::::::w w:::::::w
z::::::::::::::z j::::j w:::::w w:::::w q::::::::::::::::q w:::::w w:::::w
z:::::::::::::::z j::::j w:::w w:::w qq::::::::::::::q w:::w w:::w
zzzzzzzzzzzzzzzzz j::::j www www qqqqqqqq::::::q www www
j::::j q:::::q
jjjj j::::j q:::::q
j::::jj j:::::j q:::::::q
j::::::jjj::::::j q:::::::q
jj::::::::::::j q:::::::q
jjj::::::jjj qqqqqqqqq
jjjjjj
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.