Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                              
dddddddd
d::::::d lllllll hhhhhhh
d::::::d l:::::l h:::::h
d::::::d l:::::l h:::::h
d:::::d l:::::l h:::::h
ppppp ppppppppp ddddddddd:::::d l::::l uuuuuu uuuuuu h::::h hhhhh
p::::ppp:::::::::p dd::::::::::::::d l::::l u::::u u::::u h::::hh:::::hhh
p:::::::::::::::::p d::::::::::::::::d l::::l u::::u u::::u h::::::::::::::hh
pp::::::ppppp::::::p d:::::::ddddd:::::d l::::l u::::u u::::u h:::::::hhh::::::h
p:::::p p:::::p d::::::d d:::::d l::::l u::::u u::::u h::::::h h::::::h
p:::::p p:::::p d:::::d d:::::d l::::l u::::u u::::u h:::::h h:::::h
p:::::p p:::::p d:::::d d:::::d l::::l u::::u u::::u h:::::h h:::::h
p:::::p p::::::p d:::::d d:::::d l::::l u:::::uuuu:::::u h:::::h h:::::h
p:::::ppppp:::::::p d::::::ddddd::::::dd l::::::l u:::::::::::::::uu h:::::h h:::::h
p::::::::::::::::p d:::::::::::::::::d l::::::l u:::::::::::::::u h:::::h h:::::h
p::::::::::::::pp d:::::::::ddd::::d l::::::l uu::::::::uu:::u h:::::h h:::::h
p::::::pppppppp ddddddddd ddddd llllllll uuuuuuuu uuuu hhhhhhh hhhhhhh
p:::::p
p:::::p
p:::::::p
p:::::::p
p:::::::p
ppppppppp
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.