Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                        
bbbbbbbb
b::::::b iiii
b::::::b i::::i
b::::::b iiii
b:::::b
nnnn nnnnnnnn wwwwwww wwwww wwwwwww ggggggggg ggggg b:::::bbbbbbbbb iiiiiii
n:::nn::::::::nn w:::::w w:::::w w:::::w g:::::::::ggg::::g b::::::::::::::bb i:::::i
n::::::::::::::nn w:::::w w:::::::w w:::::w g:::::::::::::::::g b::::::::::::::::b i::::i
nn:::::::::::::::n w:::::w w:::::::::w w:::::w g::::::ggggg::::::gg b:::::bbbbb:::::::b i::::i
n:::::nnnn:::::n w:::::w w:::::w:::::w w:::::w g:::::g g:::::g b:::::b b::::::b i::::i
n::::n n::::n w:::::w w:::::w w:::::w w:::::w g:::::g g:::::g b:::::b b:::::b i::::i
n::::n n::::n w:::::w:::::w w:::::w:::::w g:::::g g:::::g b:::::b b:::::b i::::i
n::::n n::::n w:::::::::w w:::::::::w g::::::g g:::::g b:::::b b:::::b i::::i
n::::n n::::n w:::::::w w:::::::w g:::::::ggggg:::::g b:::::bbbbbb::::::b i::::::i
n::::n n::::n w:::::w w:::::w g::::::::::::::::g b::::::::::::::::b i::::::i
n::::n n::::n w:::w w:::w gg::::::::::::::g b:::::::::::::::b i::::::i
nnnnnn nnnnnn www www gggggggg::::::g bbbbbbbbbbbbbbbb iiiiiiii
g:::::g
gggggg g:::::g
g:::::gg gg:::::g
g::::::ggg:::::::g
gg:::::::::::::g
ggg::::::ggg
gggggg
Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.