Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                      

hhhhhhh kkkkkkkk
h:::::h k::::::k
h:::::h k::::::k
h:::::h k::::::k
cccccccccccccccc xxxxxxx xxxxxxx mmmmmmm mmmmmmm h::::h hhhhh k:::::k kkkkkkk
cc:::::::::::::::c x:::::x x:::::x mm:::::::m m:::::::mm h::::hh:::::hhh k:::::k k:::::k
c:::::::::::::::::c x:::::x x:::::x m::::::::::mm::::::::::m h::::::::::::::hh k:::::k k:::::k
c:::::::cccccc:::::c x:::::xx:::::x m::::::::::::::::::::::m h:::::::hhh::::::h k:::::k k:::::k
c::::::c ccccccc x::::::::::x m:::::mmm::::::mmm:::::m h::::::h h::::::h k::::::k:::::k
c:::::c x::::::::x m::::m m::::m m::::m h:::::h h:::::h k:::::::::::k
c:::::c x::::::::x m::::m m::::m m::::m h:::::h h:::::h k:::::::::::k
c::::::c ccccccc x::::::::::x m::::m m::::m m::::m h:::::h h:::::h k::::::k:::::k
c:::::::cccccc:::::c x:::::xx:::::x m::::m m::::m m::::m h:::::h h:::::h k::::::k k:::::k
c:::::::::::::::::c x:::::x x:::::x m::::m m::::m m::::m h:::::h h:::::h k::::::k k:::::k
cc:::::::::::::::c x:::::x x:::::x m::::m m::::m m::::m h:::::h h:::::h k::::::k k:::::k
cccccccccccccccc xxxxxxx xxxxxxx mmmmmm mmmmmm mmmmmm hhhhhhh hhhhhhh kkkkkkkk kkkkkkk


Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.