Rejestracja do Biuletynu

CAPTCHA
To zadanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
                                                         
dddddddd
tttt d::::::d
ttt:::t d::::::d
t:::::t d::::::d
t:::::t d:::::d
vvvvvvv vvvvvvv ttttttt:::::ttttttt eeeeeeeeeeee ddddddddd:::::d eeeeeeeeeeee
v:::::v v:::::v t:::::::::::::::::t ee::::::::::::ee dd::::::::::::::d ee::::::::::::ee
v:::::v v:::::v t:::::::::::::::::t e::::::eeeee:::::ee d::::::::::::::::d e::::::eeeee:::::ee
v:::::v v:::::v tttttt:::::::tttttt e::::::e e:::::e d:::::::ddddd:::::d e::::::e e:::::e
v:::::v v:::::v t:::::t e:::::::eeeee::::::e d::::::d d:::::d e:::::::eeeee::::::e
v:::::v v:::::v t:::::t e:::::::::::::::::e d:::::d d:::::d e:::::::::::::::::e
v:::::v:::::v t:::::t e::::::eeeeeeeeeee d:::::d d:::::d e::::::eeeeeeeeeee
v:::::::::v t:::::t tttttt e:::::::e d:::::d d:::::d e:::::::e
v:::::::v t::::::tttt:::::t e::::::::e d::::::ddddd::::::dd e::::::::e
v:::::v tt::::::::::::::t e::::::::eeeeeeee d:::::::::::::::::d e::::::::eeeeeeee
v:::v tt:::::::::::tt ee:::::::::::::e d:::::::::ddd::::d ee:::::::::::::e
vvv ttttttttttt eeeeeeeeeeeeee ddddddddd ddddd eeeeeeeeeeeeee






Przepis powyższe znaki przedstawione w kodzie ASCII.